Regler Hadeland Kamsport

Hadeland kampsport har utarbeidet noen spilleregler for hvordan vi ønsker at vi skal være mot hverandre. 

Vi møter til riktig tid og hilser når vi kommer inn i treningslokalet. Vi respekterer og tilpasser oss våre treningspartnere, og sammen gjør vi hverandre gode. Vi respekterer trenere/instruktører og forstyrrer ikke treningen.

Det er viktig å holde seg hjemme hvis vi er syke.

Vi passer på god hygiene/rent treningstøy/velklipte negler.

Under teknikktrening skal man ha gode holdninger til sin partner. I sparrings situasjoner forstår vi at sparring ikke handler om å vinne. Vi skal gjøre hverandre gode, og legge igjen egoet hjemme.

Vi hjelper til å rydde ting på plass etter endt økt. Bruker dere treningslokalet utenom oppsatt treningstid, skal vi rydde opp etter oss. 

Det er viktig at vi bidrar til å skape et godt treningsmiljø med god innsats, vilje og godt humør.  

Det er ingen forskjellbehandling hos oss. Alle betyr like mye for klubben, uavhengig av etnisk bakgrunn, livssyn, vekt/fysisk utvikling og eventuelle funksjonshemminger. Alle skal ha mulighet til å utvikle seg i et trygt miljø, som bidrar til samhold, mestring og glede. Mobbing og trakassering tolereres ikke.

NB! Medlemmer som tar i bruk teknikker på andre, utenom trening, vil kunne utestenges fra trening. Vi tenker da spesielt på slåssing eller lekeslåssing på byen, hjemme, eller annen offentlig plass. Situasjoner hvor en er nødt til å forsvare seg selv eller andre for å unngå at noen blir skadet eller utsatt for fare omfattes ikke av dette. 

UTØVERE SOM ØNSKER Å KONKURRERE:

Ta kontakt med trenerne for informasjon om hva som kreves for å representere Hadeland kampsport ved konkurranser.

ANTIDOPING/SUNN IDRETT

Vi støtter jobben til Antidoping Norge og jobber aktivt for at våre utøvere lærer hvordan de kan trene på en sunn måte.

FORELDREVETTREGLER

Hadeland kampsport ønsker engasjerte foreldre som er engasjert i barnas aktiviteter, og som deltar på stevner og konkurranser

Vi ønsker at foreldrene er inkluderende og setter søkelys på gruppen og ikke på enkeltindivider.

Vær gode rollemodeller og vis barna folkeskikk.

Vis respekt for det arbeidet som idrettslaget og trenerne gjør.

Vi ønsker en åpen dialog, og tar opp konflikter med den det måtte gjelde.

Ikke publiser bilder eller navn av andre barn uten samtykke.

Husk at det viktig at alle barna trives, og har det gøy på trening hos oss.