STYRET HADELAND KAMPSPORT 2023

Styreleder

Kjetil Hestdalen
kjetil@hest1holding.no

98887667

Daglig leder/Styremedlem

Simen Brunstad
simenbrunstad@hotmail.com

45275368 

Nestleder

Kristin Lehre

Styremedlem/Kasserer

Audun Trøftbråten


Styremedlem

Sindre Woldengen

Varamedlem

Ola Winger Tveit